×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Έκπτωση δαπανών ασφαλιστηρίου συμβολαίου για εταίρους ΙΚΕ

Ερώτηση 941.
21.04.17
Εταιρεία ΙΚΕ θέλει να ασφαλίσει ομαδικά τους εταίρους, τα μέλη και τις οικογένειές τους με πρόγραμμα υγείας. Μπορεί να εκπέσει ως δαπάνη από την επιχείρηση το παραπάνω έξοδο;

Κατηγορία: 

ΚΕΚ – ΑΚΑΓΕ (καθεστώς έως 2016) και διόρθωση λάθους

Ερώτηση 936.
13.04.17
Σε ΚΕΚ (Αστική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου) πριν την 31/12/2016 απασχολήθηκαν ως εκπαιδευτές σε σεμινάρια, κάποιοι οι οποίοι είναι κατά κύρια (πλήρη) απασχόλησή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλισμένοι γι’ αυτό στο ΙΚΑ.
Στην πλειονότητα η απασχόληση τους στο ΚΕΚ έγινε έως 4 ημέρες το μήνα, αλλά υπήρχαν και λίγες περιπτώσεις άνω των 4 ημερών / μήνα. Η σύμβαση τους έχει τίτλο σύμβαση έργου και ορίζει, μεταξύ άλλων, τις ημερομηνίες, ώρες, τον χώρο και το αντικείμενο των εισηγήσεων όπως άλλωστε ζητάει ο ΟΑΕΔ για τα σεμινάρια ΛΑΕΚ. Από λάθος τους υπαγάγαμε όχι σε ασφάλιση ΙΚΑ αλλά στον ΑΚΑΓΕ με το 5%+5%.
Σήμερα, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διορθώσουμε το λάθος.

  • Αν με τροποποιητική ΑΠΔ, ποιες θα είναι οι συνέπειες σε προσαυξήσεις και πρόστιμα;
  • Πρέπει στην ΑΠΔ να προσθέσουμε και εγγραφές δώρων εορτών, επιδόματος αδείας;
  • Αυτοί θα έχουν ποσοστά ασφάλισης 41,06% ή δεν θα έχουν συνεισπραττόμενα;
Κατηγορία: 

Καθηγητές ΙΕΚ/ΚΕΚ – Υποχρέωση και τρόπος υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ στο ΕΡΓΑΝΗ

Ερώτηση 932.
13.04.17
Μετά την Εγκ «Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση», και την αλλαγή – κατάργηση στις προβλέψεις του ν. 4186 αρ 31 σχετικά με την ασφάλιση των καθηγητών ΙΕΚ / ΚΕΚ, παρακαλώ:
- Υπάρχει υποχρέωση πλέον υποβολής Ε3, Ε4 και Ε9 για κάθε καθηγητή που θα απασχολήσει ένα ΚΕΚ ; (ο καθηγητής εργάζεται σαν κύρια και πλήρη απασχόληση τα πρωινά είτε στο δημόσιο είτε είναι αυτοαπασχολούμενος / ελεύθερος επαγγελματίας είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος).
- Αν η απασχόληση είναι το πολύ 4 ημέρες το μήνα μπορεί να εφαρμοστούν οι Εγκ ΙΚΑ 81/2002 και 86/1983 περί της ασφάλισης των απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην χρειάζεται να υποβάλουμε τα παραπάνω έντυπα;
- Αν τελικά πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μία τυπική πρόσληψη μερικής απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας, πώς θα συμπληρωθεί η σύμβαση και το Ε4 αν η συμφωνία είναι να διδάξει κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα σε ένα μήνα; Θα γράψουμε στο Ε4 ότι θα εργαστεί π.χ. από 17:00-21:00 στις 4/4, 7/4, 10/4 και 12/4;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΕ

Ερώτηση 940.
13.04.17
Μέχρι 31/12/2016 εάν κάποιος είχε ατομική και παράλληλα ήταν εταίρος σε Ο.Ε. οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνταν από την ατομική. Από 1/1/2017 το ΕΦΚΑ υπολογίζει εισφορές στα κέρδη της ατομικής και της ΟΕ. Το ΕΦΚΑ που υπολογίζεται πάνω στα κέρδη της ΟΕ μπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη της ΟΕ;
 
 
Απάντηση


Σελίδες