×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών

Ερώτηση 984.
22.06.17
Βουλγάρικη εταιρεία μεταφορών όταν εκτελεί εσωτερικές μεταφορές εντός Ελλάδος έχει υποχρέωση να τιμολογεί με ΦΠΑ; Και κατ' επέκταση για να μπορεί να το κάνει αυτό θα πρέπει να οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα;
Συγκεκριμένα παραθέτω το εξής παράδειγμα:
Έλληνας εντολέας αναθέτει μεταφορά σε βουλγάρικη εταιρεία για μεταφορά εντός Ελλάδας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Κατηγορία: 

Βεβαίωση οίκου δημοπρασιών ως τιμολόγιο - Υποβολή δήλωσης από υπό σύσταση ίδρυμα

Ερώτηση 985.
22.06.17
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τηρώ βιβλία σ’ ένα υπό ίδρυση Ίδρυμα το οποίο τον 6/2016 εκποίησε στον οίκο christie's τιμαλφή τα οποία ήταν στην περιουσιακή του κατάσταση μέσω της διαθήκης που άφησε η θανούσα. Ο οίκος christie's σε δημοπρασία που έγινε στο Λονδίνο, εκποίησε τα κοσμήματα τα οποία αξιολογήθηκαν και εκποιήθηκαν 212.000 € εκ των οποίων στον τραπεζικό λογαριασμό κατατέθηκαν 189.517,4 €. Η διαφορά σε κατάσταση που εστάλη μέσω mail δεν είναι τιμολόγιο αλλά μια κατάσταση που πήγε το κάθε τι. Προμήθειες και τα λοιπά.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει πώς χειρίζομαι λογιστικά το ποσό της κατάθεσης αλλά και το ποσό της προμήθειας από την cristie's από την στιγμή που δεν εκδόθηκε τιμολόγιο.
Επίσης, τα υπό ίδρυση Ιδρύματα σε σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών πέρσι το καλοκαίρι μου γνωστοποιήθηκε πως δεν είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ήθελα να γνωρίζω αν αυτο που μου επιδόθηκε εγγράφως ισχύει ή όχι.

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με γονική παροχή ή με επαχθή αιτία

Ερώτηση 978.
20.06.17
Νομικό πρόσωπο ΕΠΕ στο οποίο συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα από 50%, έχει στην κατοχή του ακίνητο αξίας 2.000.000€. Το ένα από τα 2 φυσικά πρόσωπα θέλει να μεταβιβάσει μέρος των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο (συγγενή α' βαθμού). Τι διαδικασία πρέπει να γίνει έτσι ώστε να πληρωθεί για την διαδικασία μεταβίβασης όσο το δυνατόν λιγότερος φόρος ; (Μήπως πρέπει να αλλάξει πρώτα μορφή, π.χ. ΙΚΕ, ΑΕ ;)


Απαλλαγή επιδόματος ανεργίας από φόρο και εισφορά

Ερώτηση 983.
20.06.17
Σύμφωνα με τον ΚΦΕ, το επίδομα ανεργίας δεν φορολογείται εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων είναι έως 10.000 €. Σε μια περίπτωση που έχω, υπάρχουν σαν εισοδήματα μόνο αποζημίωση απόλυσης 6.680 € και μισθωτή εργασία πριν την απόλυση 8.700 €. Το επίδομα ανεργίας ύψους 1.350 € φορολογείται κανονικά στην εκκαθάριση με 22%. Στο σεμινάριο για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2017, αναφέρθηκε ρητά από τον κ. Τσαρκαντόγλου Γαβριήλ ότι τα λοιπά εισοδήματα δεν αφορούν μισθούς πριν την απόλυση ή αποζημίωση απόλυσης αλλά εισοδήματα όπως ενοίκια κτλ. Επειδή εκτιμώ ιδιαιτέρως την επιστημονική ομάδα της Astbooks, αλλά και συγκεκριμένα τον κ. Τσαρκαντόγλου που είναι άριστος γνώστης των φορολογικών θεμάτων, θα ήθελα να ρωτήσω πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η περίπτωση. Η δήλωση δεν έχει υποβληθεί ακόμη. Να την υποβάλουμε και να ζητήσουμε επανεκκαθάριση στη ΔΟΥ ή να προηγηθεί κάποια άλλη ενέργεια;


Υποχρέωση υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ επί απασχόλησης καθηγητών ΚΕΚ/ΙΕΚ

Ερώτηση 982.
20.06.17
ΚΕΚ θέλει να προσλάβει καθηγητές για να διδάξουν έως 4 ημέρες και σύμφωνα με τις Εγκ 86/1983 και 81/2002 δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ.
Υπάρχει όμως υποχρέωση αποστολής των εντύπων Ε3-Ε4-Ε9 και Ε7 στο ΕΡΓΑΝΗ;

Κατηγορία: 

Σελίδες