×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "
Θέλουμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές ότι απαντήσεις θα αναρτηθούν μέχρι της 28/7/2017. Ερωτήσεις που θα έρθουν από της 26/7/2017 και μετά θα αρχίσουν να αναρτώνται από της 28/8/2017 και μετά. Σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Μεταβίβαση λεωφορείου Δ.Χ. (ΚΤΕΛ) από Κοινωνία Αστικού Δικαίου – Συμπλήρωση Ε1

Ερώτηση 1017.
21.08.17
Αξία πώλησης οχήματος ΔΧ από κοινωνία και αρμόδιος κωδικός του Ε1
Κοινωνία συνεκμετάλλευσης λεωφορείου σε ΚΤΕΛ έχει κέρδη (κωδικό 024) επειδή έχει συμπεριλάβει στα έσοδα της το ποσό (75.000€) από την πώληση οχήματος. Στο έντυπο Ν της κοινωνίας το ποσό αυτό της πώλησης, (κωδικός 470) μειώνει τα λογιστικά κέρδη και τα μετατρέπει σε φορολογική ζημιά για την κοινωνία.(κωδικό 030)
Στα Ε1 των κοινωνών-εταίρων, αυτό το ποσό των 75.000€, (κατά το ποσοστό του καθενός, βέβαια), θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 431 (οπότε θα έχει και ΕΦΚΑ), στον 659 (άρα όχι ΕΦΚΑ) ή 781;

Κατηγορία: 

Επιδότηση ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ) σε σύλλογο – χρόνος φορολογίας της επιδότησης

Ερώτηση 1008.
21.08.17
Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ από επαγγελματικό Σύλλογο για τους εργαζόμενους στα μέλη του Συλλόγου.
Σύλλογος φροντιστών μέσης εκπαίδευσης ανέθεσε σε ΚΕΚ την οργάνωση του προγράμματος ΛΑΕΚ του έτους 2014.
Στο πρόγραμμα (ως καταρτιζόμενοι) συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στα μέλη του συλλόγου.
Το πρόγραμμα τελικά κατάρτισης υλοποιήθηκε το 2015.
Το ΚΕΚ εξέδωσε το τιμολόγιο της αμοιβής του προς τον Σύλλογο το 2015 αξίας Α.
Το 2017 ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την απόφαση εξόφλησης και ο Σύλλογος εξέδωσε το τιμολόγιο προς ΟΑΕΔ αξίας Β.
Ερώτηση:
- ποια πρέπει να είναι η φορολογική αντιμετώπιση των τιμολογίων Α και Β και εάν θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτά δαπάνες και έσοδα κατά την εκπλήρωση του σκοπού και όχι για την εκπλήρωση του σκοπού; Υπό ποιες προϋποθέσεις στο σκοπό του καταστατικού θα ήταν κατά την εκπλήρωση του σκοπού;
- το ότι έχουμε διαφοροποίηση στα έτη υλοποίησης, λήψης της δαπάνης από το ΚΕΚ και έκδοσης του τιμολογίου είσπραξης, πως αυτά επηρεάζουν την φορολογική αντιμετώπιση στα έντυπα Ε3 και Ν;

Κατηγορία: 

Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει τεκμήριο από αγορά αγροτεμάχιου

Ερώτηση 1019.
28.07.17
1) Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει τεκμήριο από αγορά αγροτεμαχίου για την χρήση 2016. Μπορεί να καλύψει το εν λόγω τεκμήριο με εκπρόθεσμες δωρεές βάσει του Ν.4446/16 και αν ναι πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο καταβολής χρημάτων;
2) Κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών από χρήση 2004 έως και 2009 η ΔΟΥ στον προσδιορισμό των αντικειμενικών δαπανών προσθέτει το ποσόν της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης 2.900 ευρώ στο τεκμήριο που προκύπτει «5.000 ευρώ» κάθε έτος από εξόφληση δόσεων δανείου με την αιτιολογία ότι οι δόσεις δεν εμπίπτουν στο άρθρο 31, ΠΟΛ.1076/16.3.15 περί αντικειμενικών δαπανών με συνεπεία να έχω απώλεια κεφαλαίου προς ανάλωση.
Είναι ορθή η άποψη της ΔΟΥ;

Κατηγορία: 

Δάνειο στεγαστικό για αγορά επαγγελματικής έδρας

Ερώτηση 1018.
28.07.17
Δάνειο στεγαστικό για αγορά επαγγελματικής έδρας. Επαγγελματίας έλαβε δάνειο από τράπεζα το οποίο στο Taxis φαίνεται σαν στεγαστικό (κωδικό 727) αλλά στην πραγματικότητα ήταν για αγορά επαγγελματικής έδρας. Αποτελεί τεκμήριο; Οι τόκοι του δανείου αποτελούν επαγγελματική δαπάνη;


Φροντιστήρα και αλλαγές στο ωράριο

Ερώτηση 1016.
28.07.17
Τα φροντιστήρια κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Μάιο έχουν κάθε εβδομάδα αλλαγές στα ωράρια των καθηγητών. Αλλαγές, πέρα από την κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα, που πάντα ή θα μειώνουν ή θα αυξάνουν ΚΑΙ τις ημέρες εργασίας ΚΑΙ τις ώρες.
1) Τι μπορεί να γίνει ώστε πέρα από την υποχρέωση υποβολής του Ε4 να μην χρειάζεται να υποβληθεί και Ε9 ώστε να αποφεύγουμε την γραφειοκρατία της κατάρτισης νέας σύμβασης, σκαναρίσματός της και συνυποβολής με το Ε9;
2) Υπάρχει κάποιος τρόπος κατά την κατάρτιση της αρχικής σύμβασης κάθε Σεπτέμβριο να γίνει αυτή με τέτοια τρόπο που να το αποφεύγομε αυτό; (πχ αν αναγράψουμε στην σύμβαση: «οι ώρες και οι ημέρες που θα εργάζεται κάθε εβδομάδα ο καθηγητής συμφωνούνται ότι θα ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που θα παρακολουθούν το τμήμα του φροντιστηρίου και των περιόδων εξετάσεων, οι οποίες θα γνωστοποιούνται από την αρχή κάθε εβδομάδας στον εργαζόμενο καθηγητή και θα γνωστοποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου, αν βεβαίως υπάρξουν αλλαγές από το προηγούμενο πρόγραμμα εργασίας του εργαζομένου», είμαστε καλυμμένοι;

Κατηγορία: 

Σελίδες