×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας Έλληνα μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. ελληνικής εταιρίας που διαμένει μόνιμα και εργάζεται στην Αγγλία και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο τέλος του φορολογικού έτους

Ερώτηση 960.
25.05.17
Φυσικό πρόσωπο, έγγαμο, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 εργαζόταν και διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο (πέραν των 183 ημερών).
Υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις φορολογικής κατοικίας καθώς και βεβαίωση από την επιχείρηση που εργάζεται και από τις δημόσιες αρχές του τόπου διαμονής του.
Παράλληλα το εν λόγω πρόσωπο είναι κάτοχος του 5% μετοχών ημεδαπής ΑΕ και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ . Το Νοέμβριο του 2016 κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και υποβλήθηκε και η σχετική μεταβολή στην αρμόδια ΔΟΥ.


Ανταλλαγή τίτλων

Ερώτηση 957.
16.05.17
Άρθρο 53 ν.4172/2013. Σχετική ΠΟΛ.1057/06.04.2017. Σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα ως άνω θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα ακόλουθα. Η αξία ανταλλαγής των μετοχών είναι δυνατόν να απεικονιστεί με διαφορετικό ποσό από την αποκτώσα στα βιβλία της και με διαφορετικό από τον μέτοχο της αποκτώμενης; Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο 5 του άρθρου 53.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο μέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που λαμβάνει ως αντάλλαγμα, μεγαλύτερη φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων. Η αποκτώσα εταιρεία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από τον μέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της ανταλλαγής.
Ποιός είναι ο ορισμός και οι διαφορές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο μεταξύ των εννοιών , ονομαστική αξία, λογιστική αξία, αγοραία αξία, φορολογητέα αξία;
Για να προσδιορίσω την σχέση ανταλλαγής μεταξύ μετοχών της αποκτώσας και της αποκτώμενης θα ακολουθήσω τις οδηγίες της ΠΟΛ 1032/2015 ή θα την προσδιορίσω με κάποιον άλλο τρόπο;
Στην παράγραφο 6 β του άρθρου 53 όταν αναφέρει "κατέχει τόσο τους αρχικούς τίτλους όσο και τους νέους τίτλους- μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα'' περιλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα;
Μπορεί δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και μέσω αυτής μετοχές και τίτλους , ή η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται αποκλειστικά σε νομικά πρόσωπα;


Απασχόληση συνταξιούχου του ΟΓΑ

Ερώτηση 953.
16.05.17
Ένας αγρότης είχε μισθώσει τα αγροτεμάχια του σε τρίτο άτομο πριν 10 έτη για να πάρει πρόωρη σύνταξη. Το 2017 λήγει το μισθωτήριο και θέλει να καλλιεργήσει τα κτήματα του ο ίδιος. Στο μητρώο στην εφορία φαίνεται ως αγρότης στο ειδικό καθεστώς από παλιά και δεν είχε γίνει διακοπή όταν βγήκε στην πρόωρη σύνταξη. Πλέον τώρα παίρνει την κανονική σύνταξη του ΟΓΑ. Κινδυνεύει να χάσει το 60% της σύνταξης του αν αρχίσει να παίρνει επιδότηση και να κόβει τα αγροτικά εισοδήματα στο όνομα του; Δεν παίζει ρόλο ότι στο μητρώο φαινόταν αγρότης από παλιά και ότι δεν έχει γίνει παύση εργασιών; Αν κάποιος αγρότης συνταξιούχος για κάποιους λόγους δεν έχει καλλιεργήσει τα χωράφια του τα 5 τελευταία έτη και από το 2017 αρχίσει να τα καλλιεργεί και να δείχνει αγροτικό εισόδημα πάλι θα χάσει το 60% της σύνταξής του;

Κατηγορία: 

Ειδικός φόρος ακινήτων για ναούς, μονές, μη κερδοσκοπικά κ.λπ

Ερώτηση 959.
15.05.17
Έχουμε νομικές οντότητες Ναούς, μοναστήρια, φιλανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικά τα οποία τα ιδιοχρησιμοποιούν ως εκκλησία ή πρεσβυτέριο (εκεί που φιλοξενείται ο καθολικός ιερέας επειδή δεν έχει σπίτι) κλπ. οι οποίοι έχουν και ακίνητα που τα νοικιάζουν. Σε όλες τις οντότητες στο σκοπό της εταιρείας δεν αναφέρεται ενοικίαση αλλά ό,τι κέρδη υπάρχουν είναι για το σκοπό της οργάνωσης. Πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ΕΦΑ και αν ναι πληρώνουν φόρο του ΕΦΑ;

Κατηγορία: 

Δαπάνες ασφαλιστηρίου συμβολαίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως 1.500 ευρώ για διαχειριστές ΙΚΕ

Ερώτηση 958.
15.05.17
Σε συνέχεια της ερώτησης 941: Στην απάντησή σας αναφέρετε ότι οι δαπάνες για συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους διαχειριστές και για τις οικογένειές τους αποτελούν παροχή σε είδος και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα έως 1.500 € εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και το ποσό άνω των 1.500 € αποτελεί παροχή σε είδος, αυτό ισχύει και για τις οικογένειες των διαχειριστών; Δηλαδή για κάθε πρόσωπο της οικογένειας τα ασφάλιστρα έως 1.500 € εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, και το ποσό άνω των 1.500 € αποτελεί παροχή σε είδος;

Κατηγορία: 

Σελίδες