×

Επικοινωνία

×

Εγκυκλοπαίδεια Όρων

Εγκυκλοπαίδεια Όρων

Ναυτικοί

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, ενώ θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπόκειται σε ειδική αυτοτελής φορολόγηση (δεν φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15).


Ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλιακές εταιρείες

Για την επιβολή του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα πλοία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:


Νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους

Οι κάτοικοι των νησιών τα οποία έχουν πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους φορολογούνται με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, για τα εισοδήματα που αποκτούν μέχρι και την 31/12/2015.3